Luft och vatten känner inga nationsgränser därför behöver mer samarbete i EU

Blogg

Den plast som flyter i våra hav känner inga gränser, utsläpp och växthusgaser gör inte heller det. Så hur ska vi få renare luft och vatten i Sverige om vi inte samarbetar med andra länder? Liberalerna vill hitta lösningar på miljöproblemen tillsammans i världen och i EU. Det är djupt oroande att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet undergräver EU-samarbetet. Vi Liberaler vill ha mer av EU – för klimatets skull! Vi vil ha en gemensam europeisk koldioxidskatt och vi är positiva till EU-kommissionens förslag kring en ny EU-avgift sim baseras på den plast som inte återvinns i respektive medlemsland. Det kommer att driva på medlemsstaterna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter. Vi måste samarbeta för miljöns skull eftersom luft och vatten inte känner några gränser.