Sverige behöver EU - också för jobben!

Blogg

Hela 26 000 jobb riskeras i Västra Götaland om Sverige skulle lämna EU!
Ett Sverige utanför EU är ett fattigare land, på flera sätt. Hur allvarliga konsekvenserna blir beror på hur långt utanför det europeiska samarbetet vi efter osäkra förhandlingar skulle hamna. Det kaos som Brexit-processen inneburit och innebär för Storbritannien bör avskräcka.

Mest sannolikt är att oavsett avtal skulle vårt BNP sjunka, priserna stiga och jobben bli färre eller lägre betalda. Vi skulle få betydligt sämre förutsättningar att både handla med, resa i och bosätta oss i vår närmaste omvärld. Vi skulle tappa inflytande över beslut som i högsta grad påverkar oss. Vi skulle också få en minskad försvarsförmåga i en osäker omvärld. Om Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet får bestämma lämnar Sverige EU och vänder därmed ryggen till alla de fördelar som medlemskapet innebär. Som Sveriges mest europavänliga parti har Liberalerna ett särskilt ansvar att visa på alternativ till den väg som de EU-fientliga krafterna runt om i Europa och i den svenska riksdagen vill att vi tar.

Sverige behöver EU. Det europeiska samarbetet är inte bara en seger för den liberala världsordningen med demokrati, frihet, öppenhet och mänskliga rättigheter. Det är också ett samarbete som gör Sverige starkare, rikare och säkrare. Utanför EU hade vi varit ett ensamt land i norra Europas utkanter istället för en del av ett djupt samarbete för fred, frihet, sammanhållning och fler jobb.