Liberal skolpolitik är vad Borås behöver!

Blogg

Vi har sagt det så många gånger! Nu har grundskoleförvaltningens egen analys visat att det är Liberal skolpolitik som Borås behöver, det kan vi läsa på ledarsidan i Borås Tidning idag.

Liberal skolpolitik är att satsa på lärarna. Lärarna ska få vara lärare och ägna sig åt undervisning. Därför vill Liberalerna i Borås satsa på över 200 lärarassistenter. Vi vill att Borås ska ligga i topp i lärarlöner och kunskapsresultat – inte i viten från skolinspektion. Alla elever ska få det stöd de behöver – och de ska inte behöva vänta så länge på nödvändiga utredningar som idag. Det ska råda lugn och ro i klassrummet. Mobiltelefoner är fantastiska, men har inte i skolan att göra. De hjälpmedel som eleverna behöver ska skolan tillhandahålla. Rektor ska ges förutsättningar att vara pedagogisk ledare. Det finns inga genvägar till kunskap, det krävs tid och skickliga pedagoger.

Om du också vill ha en skola med kunskap i fokus i Borås, då ska du rösta på Liberalerna.