Utredning om Sobacken äntligen på gång!

Blogg

Det är oerhört viktigt att utreda vad som gick fel och vem som bär ansvar av den kommunala skandalen med fördyrningen av Sobacken på en halv miljard. Liberalerna krävde en extern utredning vid ett av kommunstyrelsens sammanträden i oktober förra året. När de röd/gröna totade ihop hur frågan skulle formuleras blev den tyvärr alldeles för komplicerad. Första omgången skickades förfrågningsunderlaget ut den 19 december (det tog alltså nästan två månader att ställa frågan) och svar skulle in 8 januari. Ingen seriös firma sitter och räknar på ett så stort ärende över jul och nyår. Det tror jag att de röd/gröna hade räknat ut. I januari stod det klart att ingen ville lägga anbud på uppdraget. Jag menade att förfrågningsunderlaget behövde förenklas, men det ville inte de styrande höras talas om. Det är uppenbart att de styrande inte ville att utredningen skulle göras före valet!
I våras fick vi heller inget napp, men i somras, 6 juli, gjordes en direktupphandling. Två intressenter inkom med anbud och PWC vann. Utredningen ska vara klar sista oktober. Det är oerhört viktigt att ta reda på vad som gått fel och vem som bär ansvar, men nog är det märkligt att det skulle behöva ta ett helt år…